Իրավաբանական գրագրության լեզուն


Download

2019

Յու․ Ավետիսյան, Ա․ Մկրտչյան, Լ․ Սարգսյան

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԽՆԴՐԱԳԻՐՔ
(ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐՈՎ)
(ուսումնամեթոդական ձեռնարկ)

Download

2019

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2015 Թ. ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ . ՀԱՄԱՌՈՏ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ


Download

2016

Վարդան Պողոսյան, Նորա Սարգսյան

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն (4 լեզուներով)


Download

2016

Handbook on Ethics in Public Service


Download

2016

ՁԵՌՆԱՐԿ
Հանրային ծառայության ոլորտում
էթիկայի վերաբերյալ


Download

2016

Concept of New Criminal Code of the Republic of Armenia


Download

2015

Հայաստանի Հանրապետության նոր քրեական օրենսգրքի հայեցակարգ


Download

2015

«Իրավունք բոլորի համար». ձեռնարկ դասավանդողների համար


Download

2015

Լուսինե Ալավերդյան, ի.գ.թ. Նարինե Ալեքսանյան, ի.գ.թ. դոցենտ Նարինե Ավագյան Վարազդատ Տեր-Գևորգյան, ի.գ.թ. Տիգրան Ղազարյան Նորա Սարգսյան, ի.գ.թ. Տարոն Սիմոնյան, ի.գ.թ.

«Իրավունք բոլորի համար». ձեռնարկ սովորողների համար


Download

2015

Լուսինե Ալավերդյան, ի.գ.թ. Նարինե Ալեքսանյան, ի.գ.թ. դոցենտ Նարինե Ավագյան Վարազդատ Տեր-Գևորգյան, ի.գ.թ. Տիգրան Ղազարյան Նորա Սարգսյան, ի.գ.թ. Տարոն Սիմոնյան, ի.գ.թ.

Հարցեր և պատասխաններ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի վերաբերյալ


Download

2015

Հրայր Թովմասյան, Գրիգոր Մուրադյան, Հովհաննես Թորոսյան, Վահագն Գրիգորյան, Վարդան Պողոսյան

Սահմանադրական իրավունք, հիմնական իրավունքներ, մաս 1, հիմնական իրավունքների տեսություն


Download

2015

Միխայել Զաքս

Հավաքների ազատության մասին ՀՀ օրենք


Download

2015

ՀՀ Սահմանադրություն


Download

2014

Վարչական դատավարության օրենսգիրք (հայերեն)


Download

2014

Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի Սահմանադրությունները


Download

2014

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենք (գերմաներեն)

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենք (հայերեն)


Download

2014

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական գործերով 2013թ. որոշումների ընտրանի,


Download

2014

Վարչական դատավարության օրենսգիրք (գերմաներեն)


Download

2014

ՀՀ Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգ


Download

2014

Իրավագիտական նյութերի ուղեցույց և բանավեճի հիմքունքներ աշակերտների համար


Download

2013

Ա. Գյուլբուդաղյան, Կ. Հարությունյան, Տ. Թովմասյան, Ռ. Հակոբյան, Ս. Մանուչարյան, Վ. Մերուժանյա

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական գործերով միջանկյալ դատական ակտերի վերաբերյալ որոշումների ընտրանի


Download

2013

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատի տարեկան հաշվետվություն


Download

2013

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2012թ. որոշումների ընտրանի


Download

2013

Քաղաքացիական կրթության բացատրական բառարան


Download

2013

Ն. Գալստյան, Ա. Վաղարշյան, մասն. խմբ.՝ Ն. Սարգսյան

Իրավական տեղեկատու կանանց համար


Download

2013

Ի. Սարգսյան, Լ. Գրիգորյան, Մ. Խաչատրյան, Լ. Մանուկյան, Գ. Մարուքյան, մասն. խմբ.` Ա. Խաչատրյան,

Ալմանախ 2013


Download

2013

Նոր հազարամյակի սահմանադրականությունը. Իրականության պարադիգմաները եւ
մարտահրավերները (Սահմանադրական դատարան)


Download

2013

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2011թ. որոշումների ընտրանի


Download

2012

Իրավական ակտերի նախագծերի մշակման մեթոդական ցուցումներ (գերմաներեն)


Download

2012

Միխայել Զաքսի զեկույցները


Download

2012

Իրավական ակտերի նախագծերի մշակման մեթոդական ցուցումներ (հայերեն)


Download

2012

ՀՀ Սահմանադրական դատարանի որոշումներն օրենքների և այլ իրավական ակտերի նորմերի սահմանադրականության վերաբերյալ (1996-2010 թթ.)


Download

2011

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք (գերմաներեն)


Download

2011

ՀՀ ընդհանուր վարչական իրավունք (ձեռնարկ)


Download

2011

Օթթո Լուխթերհանդ, Ռյուդիգեր Ռուբել, Վոլֆգանգ Ռայմերս, Վարդան Պողոսյան, Գրիգոր Մուրադյան, Հրայր Թովմայան

ՀՀ վարչական դատարանի որոշումների ընտրանի


Download

2011

Հավաքների վերաբերյալ Մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույց (հայերեն)


Download

2010

Հավաքների վերաբերյալ Մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույց (անգլերեն)


Download

2010

ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի 2008 թ. որոշումների ընտրանի


Download

2010

ՀՀ Սահմանադրության մեկնաբանություններ


Download

2010

Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենք (գերմաներեն)


Download

2009

Քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք (գերմաներեն)


Download

2009

ՀՀ ընդհանուր վարչական իրավունքի ուղեցույց (հայերեն)


Download

2009

Ի.գ.դոկտոր պրոֆեսոր Օթթո Լուխթերհանդ, Ի.գ.դոկտոր պրոֆեսոր Ռյուդիգեր Ռուբել,
Վոլֆգանգ

Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենք (հայերեն)

Download

2008

ՀՀ ընդհանուր վարչական իրավունքի ուղեցույց (գերմաներեն)


Download

2008

Վարչական դատավարության օրենսգիրք (գերմաներեն)


Download

2008


Download

2007

Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի Սահմանադրությունները


Download

2007

Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի Վարչարարության հիմունքների և վարչական
վարույթի մասին օրենքները


Download

2007

Հավաքների մասին օրենք (գերմաներեն)


Download

2007

Հավաքների մասին օրենք (հայերեն)


Download

2007

Դատական օրենսգիրք (գերմաներեն)


Download

2007

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենք (ռուսերեն)


Download

2007

Հարցեր և պատասխաններ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի վերաբերյալ


Download

2007

Հրայր Թովմասյան, Գրիգոր Մուրադյան, Հովհաննես Թորոսյան, Վահագն Գրիգորյան, Վարդան Պողոսյան

Սահմանադրական դատարանի մասին ՀՀ օրենք (գերմաներեն)


Download

2007

Սահմանադրական դատարանի մասին ՀՀ օրենք (հայերեն)


Download

2007